Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko, IČ 70626812
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

Kontaktní údaje:
e-mail mohelnicko@mohelnice.cz
tel. 731 104 001

Správce zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Jedná se o jméno, e-mail a případně další Vámi poskytnuté osobní údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s Vaší zprávou zaslanou přes kontaktní formulář umístěný na webu www.ochutnejmoravunakole.cz a následnou komunikací. Důvodem pro zpracování je veřejný zájem, případně oprávněný zájem správce.

Pro další informace o zpracování osobních údajů či pro uplatňování svých práv a požadavků se obraťte na správce na výše uvedených kontaktních údajích.