Zábřehem po stopách polárníka, objevitele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla

Město žije památkou na svého odvážného rodáka, světoběžníka, polárníka a zlatokopa Jana Eskymo Welzla. Historickým centrem vás provede Welzlova stezka. Prohlédnete si řadu měšťanských domů kolem Masarykova náměstí, kašnu a morový sloup, kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem a starou radnici, k procházkám vybízejí i Wolkerovy sady a hráz rybníku Oborník. Za ním se zvedá návrší, kde vás zve na prohlídky, koncerty a výstavy zámek Skalička, obklopený revitalizovaným parkem.

PDF leták o zajímavosti [2,0 Mb]
Zajímavosti v blízkém okolí
 • Hrad Bouzov
 • Město Litovel neboli Hanácké Benátky
 • Mladečské jeskyně
 • Mohelnice – Mohelnické muzeum, Městská věž, Galerie Lautner, Minimuzeum ručních řemesel
 • Hrad Mírov
 • Vodní elektrárna v Háji u Třeštiny (národní technická památka)
Venkovské minimuzeum Klopina

Minimuzeum se nachází v budově bývalé základní školy. Jsou tu k vidění rozličné ruční nástroje a pomůcky, které sloužily v hospodářství, stolářské dílně nebo prádelně. Můžete si připomenout, jak žili naši předci, čím se zabývali, jak se učili a oblékali, při jakých příležitostech se scházeli.

PDF leták o Klopině [8,8 Mb]
Pumpa Jáji a Páji Doubravice

Na návsi v Doubravici, místní části Moravičan, stojí pumpa. Je stejná, k níž chodili pro vodu večerníčkoví hrdinové Jája a Pája a brali z ní vodu na zabijačku. Spoluautorem těchto postaviček je totiž pan Stanislav Havelka, místní rodák. Pumpa je sice plně funkční, ale kvalita vody není kontrolována, proto se nesmí používat k pití.

PDF leták o Moravičanech [7,9 Mb]
Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí

Tvrz představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. Ve vnitřních prostorách byly restaurovány fresky s aliančními erby Kobylků, malby i unikátní sgrafita.

Zřícenina hradu Brníčko

Výstup na zříceninu je možný přímo z obce Brníčko. Je však třeba počítat s půlkilometrovým dlouhým prudkým stoupáním. Prohlídka ale za námahu stojí. Jedná se o zříceninu gotického hradu, vystavěného v 1. polovině 14. století.

Zámek Úsov a židovské památky

Z dáli viditelný zámek v sobě ukrývá lovecko-lesnické historické muzeum, ojedinělé svého druhu v celé střední Evropě. Představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat, která vznikla díky lovecké vášni Lichtensteinů, jimž zámek patřil od konce 16. století. Moderně pojaté expozice s interaktivními prvky jsou vhodné i pro děti.

Nadohled zámku, v prostorách kulturního domu, můžete navštívit minimuzeum „Život v podzámčí“. Jsou tu k vidění zachovalé historické předměty z běžného denního života obyčejných lidí žijících v podzámčí. Součástí expozice jsou dobové knihy, fotografie a alba.

Ve zrekonstruované synagoze byly odkryty vnitřní nástěnné výmalby a hebrejské liturgické nápisy. Součástí expozice je i studovna s knihovnou. Nedaleko synagogy se nachází židovský hřbitov. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z druhé poloviny 17. století. Mezi téměř tisíci kamennými náhrobníky se nacházejí pozoruhodné ukázky barokní a klasicistní tvorby.

PDF leták o Úsovu [8,4 Mb]PDF leták Muzea MR Mohelnicko [2,0 Mb]
Koupaliště na trase a v okolí
 • Městské koupaliště Zábřeh
 • Přírodní koupaliště Klopina
 • Koupaliště Loštice + Rekreační naučná stezka
 • Koupaliště v MORAVA Campu v Mohelnici
 • Přírodní koupaliště Mírov
 • Přírodní koupaliště – biotop – město Litovel
 • Městské koupaliště Uničov
Kostel Všech svatých Vyšehorky

Jeden z nejcennějších vesnických kostelů na Moravě. Jedná se o původně raně gotickou stavbu, uvnitř jsou dochovány zbytky původní freskové výzdoby s erbem pánů z Kunštátu a vzácné náhrobní kameny ze 14.– 16. století.

PDF leták o Líšníci [7,5 Mb]
Železniční skanzen v Lupěném

Železniční skanzen se nachází na náspu bývalé železniční trati mezi Lupěným a Hněvkovem u Zábřehu. Jeho exponáty odkazují na historii železnice, která je s tímto místem spjata už více než sto padesát let. Hlavním magnetem je historická parní lokomotiva řady 317 z roku 1950. Zájemci se mohou podívat do kabiny strojvedoucího. V sousedství lokomotivy stojí dva staré mechanické semafory, stavědlo a dvoje mechanické závory.

Minimuzeum Síň selských tradic Police

Na místě středověkého hostince, v prostorách bývalé nocležny je umístěno minimuzeum. Expozice zobrazuje historii obce od nejstarších archeologických nálezů až po současnost. Je zde shromážděno mnoho různých historických materiálů, předmětů a exponátů, které vypráví o dějinách obce a selském způsobu života.

PDF leták o zajímavosti [6,2 Mb]
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Komplex lužních lesů a mokřadních luk s tůněmi podél horního toku řeky Moravy, v nadmořské výšce od 210 do 345 metrů. Zajížďkou pár desítek metrů z vyznačené cyklotrasy se dostanete ke studánce pod Bradlecem, kde je malé posezení a pramínek čisté pitné vody. Z Nových Zámků lze jet podle značek cyklotrasy po silnici, nebo se vydat po modré turistické značce. Ta vede po lesních pěšinách s opatrností sjízdných i na kole. Touto cestou budete projíždět kolem dvou zajímavostí – Obelisku a Chrámu přátelství.

"Sejdeme se u Josefka" str. 1 [2,7 Mb]"Sejdeme se u Josefka" str. 2 [2,1 Mb]
Muzea a židovské památky v Lošticích

Zrekonstruované prostory loštické synagogy Vás uhranou svojí jedinečnou atmosférou. Usednete do lavic, které pocházejí z nacisty zničené olomoucké synagogy, stejně jako krásná vitrážová okna. Můžete si prohlédnout množství dokumentů, fotografií, informací, příběhů a předmětů od místních pamětníků. Na židovském hřbitově se nachází téměř 650 kamenných náhrobků. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z počátku 18. století. Poslední pohřeb se zde konal v květnu 1942.

Památník Adolfa Kašpara se nachází v domě, ve kterém od roku 1911 do roku 1932 trávil léto se svou rodinou tento významný český knižní ilustrátor. Díky pomoci umělcovy rodiny a přátel byla shromážděna kolekce mistrových prací, která se stala základem zde umístěné umělecké sbírky.

Základ muzejní sbírky Muzea .V.A.V. tvoří výrobní program továrny na gramofony Tesla Litovel. Expozice historie vývoje gramofonové techniky a výroby gramofonových desek doplňuje kolekce kamer a promítaček podniku Meopta Přerov.

Naučná stezka lišky Bystroušky vede po lesích a vsích, kde žil a tvořil původní autor kreseb Stanislav Lolek, a kde se liška Bystrouška zrodila. Projít si můžete několik různě dlouhých tras a díky deseti informačním panelům a mobilní aplikaci se ponořit do příběhu lišky Bystroušky.

Spoustu otázek a ještě mnohem více odpovědí získáte při procházce Lošticemi s Kreslenou soutěžní mapou. Zatímco si rodiče mohou prohlížet výstavu v muzeu nebo posedět u kávy, pro děti jsou nachystány různé tematické herní aktivity jako omalovánky, kostýmy, puzzle a mnoho dalšího, takže se rozhodně nudit nebudete.